Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Καλάθι Αλληλεγγύης στο "My Market" στις 4-4-2015


Όταν από την μεγάλη προσφορά των συμπολιτών μας ένα καλάθι δεν είναι αρκετό, τότε χρειάζεται δυναμική παρέμβαση!!!