Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Αλληλέγγυα Αγορά, 10 Μάη 2015

Τα φορτηγά του Δήμου Ιλίου από νωρίς "επί τον έργον": εμποδίζουν την πραγματοποίηση της Αλληλέγγυας Αγοράς....